منو

اسپرینگ‌فیلد

04 / April

سیمپسون‌ها در شهری خیالی در ایالات متحده به نام اسپرینگفیلد در ایالتی نامعلوم قرار دارند. مجموعه از توجه به مکان اسپرینگفیلد خودداری می‌کند. جغرافیای اسپرینگفیلد و اطرافش شامل سواحل، بیابان‌ها، زمین‌های کشاورزی گسترده، کوه‌های بلند و هر چیزی که داستان یا طنز نیاز دارد می‌شود. گرونینگ گفته اسپرینگفیلد وجه تشابه زیادی با پورتلند، اورگن دارد، جایی که او بزرگ شده است.[۱۲] نام "اسپرینگفیلد" نامی رایج در آمریکا است که در 22 ایالت وجود دارد.[۱۳] گرونینگ گفته که آن را بر اساس اسپیرینگ فیلد، اورگن نام گذاری نموده و شهر ساختگی اقتباسی از مجموعه تلویزیونی پدر بهترین را می داند است.

ارسال نظر
نظرات
رت
25 مرداد 1396

تتئتئ