منو

دایره مشکی

دایره مشکی
سبک اثر: سورئال
تکنیک اثر: -
تصویر دایره مشکی
نمایش جزئیات دایره مشکی
مزایده به پایان رسیده است.
پیشنهادها: مشاهده تمام پیشنهادها (1)
مبلغ نهایی: 1235،612 تومان
برنده: John Smith
مبلغ شروع: 200،000 تومان
تاریخ شروع: چهارشنبه 20 اردیبهشت 1396 - 12:00 ق.ظ
زمان اتمام مزایده: پنجشنبه 21 اردیبهشت 1396 - 12:00 ق.ظ

دایره مشکی