منو

گیتار گچی

گیتار ساخته شده با استفاده از گچ
سبک اثر: رئال
تکنیک اثر: کنده کاری
تصویر گیتار گچی
نمایش جزئیات گیتار گچی
مزایده به پایان رسیده است.
پیشنهادها: مشاهده تمام پیشنهادها (2)
مبلغ نهایی: 1350،000 تومان
برنده: شهریار اشراقنیا
مبلغ شروع: 100،000 تومان
تاریخ شروع: یکشنبه 15 مرداد 1396 - 12:00 ق.ظ
زمان اتمام مزایده: دوشنبه 16 مرداد 1396 - 12:00 ق.ظ

گیتار ساخته شده با استفاده از گچ